ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ನೋಡಿ..

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ತನ್ನ ಊಟ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಊಟ ಮಾಡುವಳು ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತಿತ್ತು.. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆಯೆ..

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೀವು ಏನೇ ಯೋಚಿಸಿದರೂ ಮಹಾಭಾರತವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ.. ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಕಾರ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ.. ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ತನ್ನ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನಿಂದ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಪಡೆಯಲು ಶರಶೈಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ.. ಉತ್ತಮ ರಾಜಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಅಜ್ಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.. ಬಿಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಭೀಷ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ..

ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.. ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನ ಊಟ ಕೈತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಇಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೂರವಿಬೇಕು ಎಂದು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮ.. ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸಹೋದರರು ಎಂದಿಗೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು..

ಸಹೋದರರು ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಮೃತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆಹಾರದಿಂದ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಪಾಂಡವರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಆಹಾರವು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಂತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದುದು.. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪೀಠಂ, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗುರೂಜಿ.. ವಶೀಕರಣ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್.. ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ.. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ತಡೆ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ, ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತು ಕೇಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕುಡಿತ ಬಿಡಿಸಲು, ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವೇದದ ಸ್ತಂಬನ ಮೋಹಕ, ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೋನಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ.. ಕರೆ ಮಾಡಿ.. 888 44 32901

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*