വിവാഹം കഴിക്കാനോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു പുരുഷനൊപ്പം കഴിയാനോ തയ്യാറല്ല… പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഒരു കുഞ്ഞിനെ സമ്മാനിക്കാൻ കഴിവുള്ള യുവാക്കലെ തേടി യുവതി

ഒരു യുവതി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നോട് ഗ, ർ, ഭി, ണി, യാകാൻ പറഞ്ഞാലോ? സദാചാരവാദികൾക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണിന് കുണ്ടയും പൂറും കിട്ടില്ല. എന്നാൽ അത്തരം സദാചാരവാദികളെ വെല്ലുവിളിച്ച് അഡെലീന അൽഡു എന്ന റൊമാനിയൻ വനിത ഫേസ്ബുക്കിൽ രംഗത്തെത്തി.

യുവതി ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകണം. വിവാഹം കഴിക്കാനോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പുരുഷനൊപ്പം കഴിയാനോ യുവതി തയ്യാറല്ല. പകരം ആരാണ് തന്നെ ഗർഭിണിയാക്കുമെന്നും കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുമെന്നും യുവതി ഫേസ്ബുക്കിലെ യുവാക്കളോട് ചോദിക്കുന്നത്.

തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായതിനാൽ ഫേസ്ബുക്ക് സെർവർ തന്നെ തകരാറിലാകുമെന്ന പ്രതികരണങ്ങളാണ് യുവതിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അഡലീനയ്ക്ക് ഔദാര്യമില്ല.

അതുകൊണ്ട് ആ 350 ഗർഭിണിയായ പുരുഷന് നൽകാൻ സ്ത്രീ തയ്യാറാണ്. അഡലീനയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പുരുഷന്മാർക്ക് 350 വരെ നൽകാം. തന്നെ ഗർഭിണിയാക്കുന്നയാൾക്ക് പ്രതിഫലത്തിന് പുറമേ രസകരമാകുമെന്ന് അഡെലീന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

വിവാഹം കഴിക്കാനും കുട്ടികളുണ്ടാകാനും പെൺകുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അഡലീന ആൽഡു പറയുന്നത് പുരുഷന്മാർ പക്വതയില്ലാത്തവരാണെന്നാണ്. തനിക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ വേണമെന്നും കുട്ടിയെപ്പോലെ പെരുമാറുന്ന പുരുഷന്മാരെ വേണ്ടെന്നും പരിഹാസ സ്വരത്തിൽ അവർ പറയുന്നു.

എന്തായാലും യുവതിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ നല്ല പിന്തുണയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മക്കളെ സഹായിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദ്ധാനം ചെയ്ത് പലരും രംഗത്തെത്തി. എന്നിരുന്നാലും, അഡെലീന അൽഡു അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. കൂടാതെ പലരും തന്നെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയവും പെൺകുട്ടിക്കുണ്ട്.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*